InvestorNerds do it better!


 

DK
US

 Aktier

Investering i fremtiden.

Shares

Investments in the future. 

Links til

Teknologier

Aktieselskaber

Links to

Technologies

Companies

Hvis du leder efter investeringsmuligheder

Start med at se under menupunktet "_About the future"


If you are looking for investment opportunities

Start by looking under the menu item "_About the future"

Hvis du vil se nærmere på et selskab

Se under menupunkterne der starter med "Shares"

If you want to look into a company


Look under the menu items that start with "Shares"

Hvis du har købt en aktie

Så følg op på den ved at benytte menupunkteren der starter med "Shares"

If you have bought a share

Then follow it up by using the menu items starting with "Shares"

De selskaber jeg har udvalgt er ikke en anbefaling til at købe en given aktie. Aktien kan være for dyr eller der kan være så meget andet der taler imod at investere i den på et givet tidspunkt.
Aktien er udelukkende valgt fordi den er interessant i relation til en sektor eller en teknologi.
Træf dit eget valg!
The companies I have chosen is not a recommendation to buy a particular stock. The stock may be too expensive or there may be so many other reasons as to why invest in it at any given time.
The share is only chosen because it is interesting in relation to a sector or technology.

Make your own decision!
Ingen investeringsrådgivning gives her! Jeg vil ikke være ansvarlig for noget No Investmentadvice given! I do not want to be responsible for anything
Velkommen til min hjemmeside. Welcome to my website
InvestorNørden The InvestorNerd


Comments