DK US
Om Fremtiden
About The Future
Det handler om du vælger den rigtige teknologi eller forretningsområde i vækst. Så er det halve arbejde gjort til en god investering. t's about choosing the right technology or business area of growth. Then it's half the job done for a good investment.
 

ExplainingTheFuture      by Christopher Barnatt
ExplainingTheFuture      Future Technologies
ExplainingTheFuture      The second digital revolution
 
 
Top Gadgets 2012


YouTube Video

Scary Things That Will Happen In The Future!

YouTube Video

 

YouTube Video

 
 

Dette er en film om hvordan befolkningstilvæksten vil ændre verden i de kommende år. Den er virkelig god, godt underbygget med statistik og fantastisk fortalt.  

Få en ide om hvor de kommende vækstområder vil være at finde.
This is a movie about how population growth will change the world in the coming years. It is really good, well supported with statistics and amazing told.

Get an idea of where the next growth areas will be to find. YMD POI
 DK
US
  Udvalgte nyheder
Selected news
20130730
Engineering
Hurtigst voksende i 2013
 Fastest growing i 2013
     POI
 DK
US
 
 Følg med på disse sider hvor du vil kunne finde investeringsmuligheder i nye eller eksisterende teknologier i vækst.
Follow along on these pages where you will find investment opportunities in new or existing groth technologies.
FutureTimeLine

FutureMoneyTrends  
TEDIdeer værd at sprede Ideas worth spreading
TED 4DPrinting  
Inventist  
Azom
 A 2 Z of materials
Renishaw Diagnostics  
Sciencefriday  
CanaccordFull-service investeringsbank fukuseret på vækstselskaber
 Full-service investment bank focused on groth companies
 

12 potential technologies

 POI
 DK
US
 

 EPS Electronics

24. maj 2013


12 potentielle teknologier der rykker


12 potentially economically disruptive technologies
Mobile Internet Stadig billigere og bedre mobile computere. Bedre og hurtigere tilslutning til internettet
Increasingly inexpensive and capable mobile computing devices and Internet connectivity
Automation of knowledge work Intelligent software-systemer, der kan udføre videns arbejde, der involverer ustruktureret kommandoer og subtile afgørelser
Intelligent software systems that can perform knowledge work tasks involving unstructured commands and subtle judgments
Internet of Things Netværk af prisbillige sensorer og aktuatorer til dataindsamling, overvågning, beslutningstagning og procesoptimering 
Networks of low-cost sensors and actuators for data collection, monitoring, decision making, and process optimization
Cloud technology
Brug af computer hardware og software ressourcer leveres via et netværk eller internettet, ofte som en service  
Use of computer hardware and software resources delivered over a network or the Internet, often as a service
Advanced robotics Udvikling af robotter med forbedret sanser, smidighed og intelligens.
Development of robots with enhanced senses, agility, and intelligence.
Autonomous and near-autonomous vehicles Køretøjer, der kan navigere og operere med reducerede eller ingen menneskelig indgriben  
Vehicles that can navigate and operate with reduced or no human intervention
Next-generation genomics Hurtig, billig gen sekventering, avanceret "big data" analytics og syntetisk biologi ('skrivning' DNA) 
Fast, low-cost gene sequencing, advanced big data analytics, and synthetic biology (“writing” DNA)
Energy storage Enheder eller systemer, der lagre energi til senere brug, herunder batterier 
Devices or systems that store energy for later use, including batteries
3D printing Additive fremstillingsteknikker til at oprette objekter ved udskrivning lag af materiale baseret på digitale modeller
Additive manufacturing techniques to create objects by printing layers of material based on digital models
Advanced materials Materialer designet med specielle egenskaber
Materials designed to have superior characteristics (e.g., strength, weight, conductivity) or functionality
Advanced oil and gas exploration and recovery Metoder til at udvinde olie og gas fra svært tilgængelige forekomster
Exploration and recovery techniques that make extraction of unconventional oil and gas economical
Renewable energy Elektrisitet genereret fra genanvendelige resourcer
Generation of electricity from renewable sources