Shares China‎ > ‎

360YouTube Video POI DK US
  Selskabet
The company
360 
Selskabets website
Company homepage
Google images "Quiho"
Qihoo i billeder
Qihoo in pictures
Google images "360"360 i billeder
 360 in pictures
WikipediA 360 hed Qihoo førhen
Qihoo history and much more
so.com Søgemaskine Searchingene
     
     

Penge
Money
Google sumary
P/E 157 at 20130828
Ser meget dyr ud men se også på P/E 2015e lidt længere nede under 4-traders
Looks very expensive, but also take a look at P/E 2015e a little further down under 4-traders
Google finance  Meget stærk vækst
Very strong growth rate
4-traders summary Med budgettal
With estimats
*** 4-traders financials
P/E 2015e 32,6 at 20130828
Med budgettal

With estimats
Crunchbase    
   
   
   
  Statistik
Statistics
*** Alexa/siteinfo/360.cn
Rank:
Global/China
66/11 at 20130821
54/9 at 20131015
41/8 at 20131219
***26/9 at 20140414
Statestik over internettrafik
Vigtig for omsætning!
Qihoo er gået fra en placering på over 200 til nu 40 på 2 år. Må være godt for aktieprisen /20131223

Statistics of internet traffic Important for revenue!
Qihoo has gone from a location of more than 200 to now 40 in about 2 years. Must be good for shareprice /20131223

Alexa/siteinfo/Alibaba.com  Global rank / Kina rank  68/20 at 20130828
 
Websiteoutlook "qihoo.com"  
Websiteoutlook "360.cn"Reklameindtægter 180000 $/dag
201410
Daily adds revenue 180000$/day at 201410
Google Trends "Qihoo" (Company)
  
 Google Trends "Qihoo"
(Search term)
Kinesere søger ikke længere efter Qihoo, de kender den
Chinese dont search after Alibaba anymode, they know it
Google Trands "Alibaba"
Flere og flere ser efter Alibaba
More and more are looking for Alibaba
   
 Forum
Forum
On Linkedin
Primo 2013 mindre end 200 ansatte på Linkedin
Beginning of 2013 les than 200 employees at Linkedin
Twitter "Qihoo"
  
 Yahoo  


 YMD  POI DK US
    Søg nyheder
Search for news
  Google
Seneste 24 timer
Past 24h
  Google
Seneste uge
Past week
  ***ChinainternetWatch

Nyheder, ststistik, tips, indsight mv. 

News, statistics, tips, insights and more.
 SlidesharePræsentationer
Presentations
    
    Udvalgte nyheder
Selected news
20140825
The Motley Fool  
20130828
Zacks
Stærkt køb
Strong buy
20130826 Forbes Forklaring på hvorfor Qihoo stiger så meget. Se især tallene i afsnit 3.
Explanation on why Qihoo is rising so much. See in particular the figures in section 3. 
20130521
TechCrunch
Qihoo  360 bliver partner med Alibaba
Qihoo  360 Partners With Alibaba
       


  Søg video  Search video
Youtube "Qihoo"
Søg Youtube
Search Youtube
Vimeo "Qihoo"
Søg Vimeo
Search Vimeo
CHINADAILY "Qihoo"
  
     


Comments